Princip fungování

V rámci naší nabídky vám neslibujeme ušetření mzdových nákladů na mzdovou účetní, či že budeme levnější než váš současný poskytovatel outsourcingu. Naší snahou je přesvědčit vás o naší přidané hodnotě v dané oblasti a proto prosím věnujte pár minut následujícímu textu.

Úspora nákladů - Ano či Ne

Pokud bychom uvažovali pouze mzdu mzdové účetní, pak outsourcing samozřejmě vyjde finančně nákladnější. Pokud ale do hry vstoupí její zastupitelnost, nutnost PC techniky, náklady na školení legislativních změn, pronájem pracovního místa pro MÚ, roční poplatky za mzdový SW – pak již je outsourcing zajímavou volbou.

 

Standardní funkce

Nemá smysl zde vypisovat veškeré činnosti, které v rámci vedení mzdové agendy vykonáváme. Jednoduše řečeno – funkce od A až do Z. Při nejzákladnějším náhledu se jedná o činnosti spojené s přihlašováním zaměstnance na úřadech (i cizinců), zadání mezd na základě předem domluvených podkladů (zasílaných elektronicky a důležité následně poštou), odeslání podkladů pro výplaty do banky (v libovolném elektronickém formátu pro jakoukoliv banku v ČR a SR), tisk výplatních pásek (možno do skrytých formulářů včetně vlastního loga), odeslání údajů pro pojišťovny, podklady pro zaúčtování do vašeho účetního SW.

Dále se jedná o vystavování zápočtových listů, potvrzení o příjmech pro banky a sociální instituce, odesílání ELDZ atd.

V rámci standardní ceny je odeslání RELDZ všech zaměstnanců, provedení výpočtu RDD a účast při kontrolách z pojišťoven či FÚ.

Samozřejmostí je i mzdové poradenství a podpora řešení pracovně právních sporů.

 

Řešení chyb

V případě vzniku chyby na straně zpracovatele, neseme za ni plnou zodpovědnost v případě, že nebyly objednatelem zamlčeny skutečnosti, které mohly vzniku chyby předejít.

Oprava chyb v rámci výplat jednotlivých zaměstnanců bude provedena vždy v nejbližším měsíci po zjištění chyby. Vyrovnání se zaměstnancem se uskuteční podle konkrétní dohody a to buď mimořádnou zálohou, nebo až v řádném výplatním termínu.

Pokud by naší chybou byla způsobena finanční újma objednateli a opět by se jednalo o chybu jednoznačně námi zaviněnou, jsme pro tyto případy pojištěni.

 

Speciální nabídka na ON-LINE přístup do evidence vašich zaměstnanců

S využitím technologie Citrix nabízíme našim klientům nepřetržitý přístup k PROHLÍŽENÍ dat svých zaměstnanců. Technicky se jedná o přenos dat po zabezpečeném kryptovaném kanále, což zaručuje maximální úroveň bezpečnosti (a jak tvrdíme, proč by nějakého hackera zajímala mzda i třeba generálního ředitele v nějaké společnosti, pokud to není zrovna ČEZ...)

Mimo daný pasívní přístup vám ale nabízíme i kompletní aktivní přístup do Personální oblasti systému, ve kterém mzdovou agendu zpracováváme.

(Nutno uvést i to, že pro dané zpracovávání využíváme Informační systém AZ.PRO jehož jsme vlastníky, a který vyvíjíme dle naší potřeby a potřeby našich klientů.)

V konečném důsledku se dá tato možnost využít v plně kompaktní spolupráci mezi námi na straně dodavatele a vašimi personálními asistentkami. Příkladem takové spolupráce je například následující schéma:

  • Personalistka zavede nového zaměstnance přímo do našeho systému, využije funkcí tisku smluv a vytiskne veškeré vstupní doklady. Může si zavést průběh osobního vzdělání, speciální znalosti a kurzy, lékařské prohlídky, případně další uživatelsky definované údaje a vše toto může již od dne nástupu využívat v našem systému.
  • My na základě toho provedeme veškerá přihlášení na úřadech, zavedeme podklady pro mzdovou oblast – růžové prohlášení, počet dětí pro slevu, číslo bankovního účtu, exekuce ....
  • Zpracováváme mzdovou uzávěrku na základě podkladů
  • Personalistka(tky) z jednotlivých poboček, mající přístup pouze ke svým lidem, mohou průběžně sledovat stav zadaných mezd a ještě před konečnou uzávěrkou znát předběžné mzdové náklady.
  • Po uzávěrce pošleme veškeré podklady pro banku, vytiskneme výplatní lístky, které odešleme na pobočky (případně si je personalisté mohou vytisknout sami), odešleme potvrzení o zaměstnání, potvrzení o zdanitelných příjmech, kopii ELDZ zaměstnancům, kteří ukončili daný měsíc pracovní poměr.
  • Personalistka může průběžně vytisknout dohodu o ukončení PP, případně si jakékoliv potvrzení vytisknout přímo na pobočce... Může využívat modulů Organizační struktura a evidence pracovních míst, Škola práce, Šatny, Pracovní pomůcky, Nábor zaměstnanců atd...

A hlavně obě strany mají v každém okamžiku STEJNÁ data!


Komunikace s vaším ERP systémem

Jak již bylo v úvodu zmíněno, specializujeme se na celoplošně rozložené firmy, u kterých se víceméně předpokládá zahraniční vlastník a tedy i zahraniční SW – SAP R3, AXAPTA, Navision apod..

Jsme schopni pro vás připravit jakékoliv výstupy do vašeho účetnictví, a stejně tak jsme připraveni přijímat z vašeho produkčního systému výstupy například z Docházky, Výroby ...

Prostě tím, že jsme současně vlastníky daného SW, jsme schopni pro naše zákazníky udělat jakékoliv vstupy či výstupy, vytvořit zcela nové sestavy či evidenci.

Pokud vás daná nabídka alespoň trošku zaujala, velmi rádi vám kompletní funkčnost předvedeme přímo v reálu (nejen na obrázcích), rádi vám zašleme na e-mail popis modulu Personalistika včetně náhledů obrazovek, případně i vzor smlouvy.

Co se týká možného zahájení spolupráce – samozřejmě ideální je začátek roku, ale bez problémů zahajujeme provoz i v průběhu roku.

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz?
Volejte nebo pište
+420 549 240 032 obchod@itp.cz
Zobraz modal okno validace
Jméno a příjmení: *
Telefon: *
E-mail: *
Váš vzkaz:
* - Takto označené položky je nutné vyplnit