Základní údaje

Výpis z obchodního rejstříku
PROSPEKS-IT, a.s., B 3386 vedená u Krajského soudu v Brně

Datum vzniku a zápisu:
26. srpna 1992

Spisová značka:
B 3386 vedená u Krajského soudu v Brně

Obchodní firma:
PROSPEKS-IT, a.s.

Sídlo:
Šumavská 416/15, Ponava, 602 00 Brno

Identifikační číslo:
47151382

Právní forma:
Akciová společnost

Předmět podnikání:
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Správní rada:

předseda správní rady:

Ing. MILOŠ ZAPLETAL, dat. nar. 19. března 1969
Masarykova 751, 664 53 Újezd u Brna
Den vzniku funkce: 28. května 2019
Den vzniku členství: 28. května 2019

místopředseda správní rady:

Ba JIŘÍ GABRIEL, dat. nar. 1. října 1974
Ulrychova 849/9, Komín, 624 00 Brno
Den vzniku funkce: 28. května 2019
Den vzniku členství: 28. května 2019

člen správní rady:

Ing. JIŘÍ BAŠTÁŘ, dat. nar. 10. října 1968
Babičkova 91/3, Černá Pole, 613 00 Brno
Den vzniku členství: 28. května 2019

Počet členů:
3

Způsob jednání:
Za společnost jedná předseda správní rady samostatně nebo místopředseda správní rady spolu s dalším členem správní rady společně.

Akcie:
400 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5 000,- Kč

Základní kapitál:
2 000 000,- Kč

Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
Den vzniku: 1.9.1992
Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 31.8.1997 byla část podniku DIVIZE 1 - Informační a zabezpečovací systémy prodána společnosti PROSPEKS, s.r.o. se sídlem Praha 5, Radlická 2, IČO 44 01 42 01.
Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 1.10.1997 byla část podniku DIVIZE 2 - Obchod a služby prodána společnosti Kancelářské stroje Brno a.s. se sídlem Brno, Královopolská 139, IČO 46 96 23 10.

1. Valná hromada zvyšuje základní jmění společnosti o 400.000,- Kč (slovy čtyřista tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se připouští.

2. Na zvýšení základního jmění bude upsáno 8 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč každá v zaknihované podobě. Nově upisované akcie nebudou veřejně obchodovatelné.

3. Valná hromada vylučuje v důležitém zájmu společnosti přednostní právo akcionářů na upisování nových akcií. Důležitým zájmem společnosti je v současné době potřeba okamžité revitalizace společnosti a získání finančních prostředků z vnějších zdrojů.

4. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisování akcií.

5. Akcie lze upisovat v sídle společnosti PROSPEKS, s.r.o. v Praze 5, Radlická 2 ve lhůtě 14 dnů, počínaje dnem následujícím po právní moci usnesení o zapsání rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité
hodnotě a činí 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) na jednu akcii.

6. K upsání dochází v souladu s § 165 obchodního zákoníku zápisem do listiny upisovatelů.

7. Každý upisovatel je povinen (v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 obchodního zákoníku) splatit v termínu vyhrazeném pro dobu upisování akcií 30 % jmenovité hodnoty akcií (tj. 15.000,- Kč za každou upsanou akcii), a to na účet akciové společnosti Kancelářské stroje Ostrava a.s. (po přejmenování  PROSPEKS-IT, a.s.) vedený u Investiční a poštovní banky, a.s., oblastní pobočka v Ostravě, č.ú. 159808044/5100, zbytek emisního kursu akcií (tj. 35.000,- Kč - slovy: třicetpět tisíc korun českých) bude splacen v sedmi měsíčních splátkách, každá ve výši 5.000,- Kč, a to počínaje měsícem, který následuje po měsíci, v němž skončila doba pro upisování akcií; částky jsou splatné do 20. každého měsíce na výše uvedený účet; je povoleno splatit více splátek najednou.

8. Jelikož se připouští upisování akcií nad částku uvedenou v bodě 1) usnesení, určuje se, že o konečné částce zvýšení rozhodne představenstvo akciové společnosti Kancelářské stroje Ostrava a.s. (po přejmenování PROSPEKS-IT, a.s.), a to do pěti dnů od ukončení lhůty pro upisování akcií. Návrh na zápis výše základního jmění do obchodního rejstříku podá představenstvo Kancelářských strojů Ostrava a.s. (po přejmenování PROSPEKS-IT, a.s.) bez prodlení po upsání akcií a splacení alespoň 30 % jejich jmenovité hodnoty, a to v závislosti na upsaném počtu akcií.
Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 31.7.2000 byla část podniku, divize Ostrava, prodána společnosti ZLIKAS, a.s. se sídlem ve Zlíně, tř. T.Bati 87, IČO 46961461.

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz?
Volejte nebo pište
+420 549 240 032 obchod@itp.cz
Zobraz modal okno validace
Jméno a příjmení: *
Telefon: *
E-mail: *
Váš vzkaz:
* - Takto označené položky je nutné vyplnit