Strojírenská výroba

AZ.PRO Výrobní společnosti je komplexní informační systém určený pro řízení středně velkých a velkých společností. Subsystémy, které obsahuje, zajišťují kvalitní specializované řešení v mnoha oborech. Subsystémy pro řízení výroby jsou určeny především pro výrobu strojní (Meva Roudnice), stavební (OHL ŽS Brno), plastikářskou (Granitol Moravský Beroun), papírenskou a dřevařskou (GIO PAP Sušice), pro výrobu stavebních hmot a prefabrikátů (Prefa Brno). Řešení tedy zajišťuje vše potřebné pro řízení a plánování strojní výroby, stejně jako zajištění technické přípravy.

Technická příprava výroby - TPV

Z pohledu informačního systému slouží funkce TPV pro evidenci a zobrazování konstrukčních a technologických dat ve znakové podobě. Data se dále využívají pro zajištění výroby a rovněž slouží jako podklady pro výpočty kalkulací. Data TPV jsou evidována v čase a rozsah platnosti těchto údajů je určen datem „OD" „DO".

 • Konstrukční data – představují evidenci údajů o výrobcích, vyráběných dílech a o kusovníkových vazbách mezi nimi a nakupovanými díly.
 • Technologická data – zahrnují evidenci hlaviček technologických postupů, evidenci údajů o výrobních operacích, materiálových vazbách, textech operací a výrobních pomůckách k operacím.
 • Kalkulace – rozumí se jimi výpočty kalkulací jednotlivých výrobků, které mohou vycházet z dat TPV.
 • Změnové řízení – poskytuje podporu pro průběh změny dat od podání návrhu, přes jeho schválení, až po realizaci návrhové změny.
 • Tvarové třídění – usnadňuje orientaci v datech subsystému a umožňuje definovat vlastní strukturu třídění pro každý objekt IS.

Plánování výroby

Obsahuje funkce pro plánování výroby strojírenských výrobních společností. Je zaměřeno především na plánování a řízení výrob dílenského a skupinového typu. Činnost mnoha funkcí je možné modifikovat pomocí parametrů. Díky tomu jej lze nastavit tak, aby vyhovoval široké škále výrobních typů od kusové výroby na objednávku, přes montáž na zakázku, až po sériovou a opakovanou výrobu.

 • Poskytuje podporu pro zpracování střednědobých a operativních plánů výroby
 • Umožňuje přípravu výrobní dokumentace.

Výrobní zakázky – obsahuje funkce pro zpracování plánů na úrovni výrobních zakázek.

Výrobní dokumentace – vytváří a upravuje doklady výrobní dokumentace.

Plánování zdrojů – vychází z konstrukční a technologické dokumentace a slouží především pro oddělení výrobního plánu, poskytuje přehledy o termínové a kapacitní náplni výroby.

Controlling – slouží k vyhodnocení plánovaných i skutečných nákladů zakázky.

Řízení výroby

Obsahuje funkce sloužící především k operativnímu řízení výroby na dílnách. Poskytuje informace mistrům a dispečerům výroby o frontách práce na jednotlivá pracoviště dílny. Umožňuje sledování postupu výroby až do úrovně jednotlivých výrobních operací. Zároveň zajišťuje zpětnou vazbu na plány výroby respektive potřebu výrobních zdrojů. Poskytuje podpůrné informace pro zpracování mezd především v oblasti plnění výkonných norem jednotlivými pracovníky.

 • Dílenské řízení – poskytuje informace z operativního plánu výroby o stavu zpracování výrobních zakázek a dávek až do úrovně jednotlivých operací.
 • Externí kooperace – slouží především referentům, kteří zajišťují objednávky externích kooperací a přijímají jejich dodávky.
 • Mezioperační sklad – poskytuje přehled o dílech (polotovarech) uložených do skladu MOS.
 • Neshodná výroba – je modul, určený ke sledování neshodných výrobků.

Systém jako celek je vybaven servisními moduly pro workflow, práci s podnikovými dokumenty, správu systému, komunikace a integraci s externími SW aplikacemi.

 

Mezi naše významné zákazníky patří KOVOLIT, a.s. Modřice, PAP Sušice, a.s., Meva a.s.- Roudnice nad/Labem, TENEZ Chotěboř, a.s., Fortex a.s. Šumperk

Při rozvoji řešení je kromě spolupráce s výrobními podniky nezanedbatelná spolupráce i s akademickou oblastí, nejen při výměně znalostí a zkušeností. Aktivní spolupráce je v tomto směru s Českým vysokým učením technickým v Praze.

Řešení AZ.PRO Strojní výroba je popsáno také v publikaci Řízení výroby a nákupu (Tomek, Vávrová – Grada 2007).

Galerie

Přehled rozpracovanosti výroby

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz?
Volejte nebo pište
+420 549 240 032 obchod@itp.cz
Zobraz modal okno validace
Jméno a příjmení: *
Telefon: *
E-mail: *
Váš vzkaz:
* - Takto označené položky je nutné vyplnit