Manažerské pohledy

Obecně se dá říci, že jednotlivé tabulky a přehledy potřebné pro řízení společnosti jsou součástí jednotlivých modulů komplexního řešení. Každá společnost je ovšem specifická a proto i manažerské přehledy jsou u každého našeho zákazníka nastaveny podle jejich představ a potřeb. Standardní postup při definici daných sestav a konečné podoby daného manažerského submodulu je součástí analýzy, kde jsou definovány a upřesněny požadavky a potřeby dané společnosti.

Výhodou, kterou tento způsob přináší, je v možnosti postupného odkrývání. Znamená to, že při zpuštění sestavy zařazenou v manažerských přehledech, v prvním okamžiku je dostačující stručný náhled. Při konkrétním zaměření na dílčí údaj je možné si jednoduchým způsobem rozkrýt danou oblast do větší podrobnosti, a tak dojít až k úrovni zadávaných dat, bez potřeby hledání těchto dat v jiných aplikacích či dokonce papírových formách záznamů.

Níže uvedený přehled je pouze příkladem toho, jaké jsou možnosti nastavení modulu. Konkrétní náplň dané agendy je nastavována podle konkrétních specifik zákazníka.

 

Některé vybrané pohledy

Oblast EKONOMIKY

 • Přehled aktuálních stavů na bankovních účtech
 • Saldokonto dodavatelů
 • Saldokonto odběratelů
 • Rozvaha (státní výkaz)
 • Výkaz zisků a ztrát (státní výkaz)
 • Časová struktura závazků
 • Aktuální tržby
 • Časová struktura pohledávek
 • Sestavy stavu majetku
 • Rekapitulace závazků
 • Výkaz hospodaření za divizi (po období)
 • Párování bankovních výpisů

Oblast SKLADU

 • Graf skladových zásob za období

Oblast DOPRAVY

 • Přehled vozidel
 • Pojištění vozidel (pojištění vozidel, pojistné události, přehled plateb pojištění)
 • Vyhodnocení souprav - cross

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz?
Volejte nebo pište
+420 549 240 032 obchod@itp.cz
Zobraz modal okno validace
Jméno a příjmení: *
Telefon: *
E-mail: *
Váš vzkaz:
* - Takto označené položky je nutné vyplnit