Koritensky a.s.

realizace 01/2022

Úspěšná implementace kompletního systému AZ.PRO ve firmě Koritensky a.s. s cílem zefektivnění přeprav a jejich vyhodnocování.

Firma dříve vedla svoje podnikové agendy v několika různých systémech - PaM v AZ.PRO, ekonomiku a skladovou evidenci v SAP, majetek a dopravu ještě v dalších systémech. Sjednocení všech informaci do systému AZ.PRO přináší větší přehlednost, provázanost a významné zjednodušení dříve pracných procesů.