KONTAKT

mapa, kontaktní údaje, formulář

PROSPEKS-IT, a.s.
Šumavská 15
602 00 Brno

Tel.: +420 549 240 032

mapa

 

Výpis z obchodního rejstříku

PROSPEKS-IT, a.s., B 3386 vedená u Krajského soudu v Brně


Datum zápisu:
26. srpna 1992
 

Spisová značka:
B 3386 vedená u Krajského soudu v Brně

Obchodní firma:
PROSPEKS-IT, a.s.

Sídlo:
Šumavská 15, Veveří, 602 00 Brno

Identifikační číslo:
47151382

Právní forma:
Akciová společnost

Předmět podnikání:
 
 
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

 
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Statutární ředitel:
 
statutární ředitel:
 
Ing. MILOŠ ZAPLETAL, dat. nar. 19. března 1969
Masarykova 751, 664 53 Újezd u Brna
Den vzniku funkce: 18. června 2014
 
 

Způsob jednání:
Za společnost jedná a společnost zastupuje statutární ředitel.

Správní rada:
 
předseda správní rady:
 
Ing. LUBOMÍR DRLÍK, dat. nar. 30. října 1948
č.p. 156, 739 46 Hukvaldy
Den vzniku funkce: 18. června 2014
Den vzniku členství: 18. června 2014
 
 

místopředseda správní rady:
 
Ing. BOHUMÍR VONKA, dat. nar. 6. dubna 1952
náměstí Míru 373/1, Stránice, 602 00 Brno
Den vzniku funkce: 18. června 2014
Den vzniku členství: 18. června 2014
 
 

člen správní rady:
 
Ing JIŘÍ BAŠTÁŘ, dat. nar. 10. října 1968
Babičkova 91/3, Černá Pole, 613 00 Brno
Den vzniku členství: 18. června 2014
 
 

Akcie:
 
 
836 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 5 000,- Kč
 

Základní kapitál:
4 180 000,- Kč
 

Ostatní skutečnosti:
 
 
Den vzniku: 1.9.1992

 
Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 31.8.1997 byla část podniku DIVIZE 1 - Informační a zabezpečovací systémy prodána společnosti PROSPEKS, s.r.o. se sídlem Praha 5, Radlická 2, IČO 44 01 42 01.

 
Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 1.10.1997 byla část podniku DIVIZE 2 - Obchod a služby prodána společnosti Kancelářské stroje Brno a.s. se sídlem Brno, Královopolská 139, IČO 46 96 23 10.

 
1. Valná hromada zvyšuje základní jmění společnosti o 400.000,- Kč (slovy čtyřista tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se připouští.

 
2. Na zvýšení základního jmění bude upsáno 8 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč každá v zaknihované podobě. Nově upisované akcie nebudou veřejně obchodovatelné.

 
3. Valná hromada vylučuje v důležitém zájmu společnosti přednostní právo akcionářů na upisování nových akcií. Důležitým zájmem společnosti je v současné době potřeba okamžité revitalizace společnosti a získání finančních prostředků z vnějších zdrojů.

 
4. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisování akcií.

 
5. Akcie lze upisovat v sídle společnosti PROSPEKS, s.r.o. v Praze 5, Radlická 2 ve lhůtě 14 dnů, počínaje dnem následujícím po právní moci usnesení o zapsání rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) na jednu akcii.

 
6. K upsání dochází v souladu s § 165 obchodního zákoníku zápisem do listiny upisovatelů.

 
7. Každý upisovatel je povinen (v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 obchodního zákoníku) splatit v termínu vyhrazeném pro dobu upisování akcií 30 % jmenovité hodnoty akcií (tj. 15.000,- Kč za každou upsanou akcii), a to na účet akciové společnosti Kancelářské stroje Ostrava a.s. (po přejmenování PROSPEKS-IT, a.s.) vedený u Investiční a poštovní banky, a.s., oblastní pobočka v Ostravě, č.ú. 159808044/5100, zbytek emisního kursu akcií (tj. 35.000,- Kč - slovy: třicetpět tisíc korun českých) bude splacen v sedmi měsíčních splátkách, každá ve výši 5.000,- Kč, a to počínaje měsícem, který následuje po měsíci, v němž skončila doba pro upisování akcií; částky jsou splatné do 20. každého měsíce na výše uvedený účet; je povoleno splatit více splátek najednou.

 
8. Jelikož se připouští upisování akcií nad částku uvedenou v bodě 1) usnesení, určuje se, že o konečné částce zvýšení rozhodne představenstvo akciové společnosti Kancelářské stroje Ostrava a.s. (po přejmenování PROSPEKS-IT, a.s.), a to do pěti dnů od ukončení lhůty pro upisování akcií. Návrh na zápis výše základního jmění do obchodního rejstříku podá představenstvo Kancelářských strojů Ostrava a.s. (po přejmenování PROSPEKS-IT, a.s.) bez prodlení po upsání akcií a splacení alespoň 30 % jejich jmenovité hodnoty, a to v závislosti na upsaném počtu akcií.

 
Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 31.7.2000 byla část podniku, divize Ostrava, prodána společnosti ZLIKAS, a.s. se sídlem ve Zlíně, tř. T.Bati 87, IČO 46961461.

 
Počet členů správní rady: 3