KONTAKT

mapa, kontaktní údaje, formulář

PROSPEKS-IT, a.s.
Šumavská 15
602 00 Brno

Tel.: +420 549 240 032

mapa

PROSPEKS-IT, a.s. se stal vítězem výběrového řízení s názvem „SW pro řízení adresných skladů“

15.4.2014

MEVA, a.s. ,jako zadavatel zakázky na dodávku, v rámci projektu spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj/Operačni program Podnikáni a inovace, Oblast podpory: Inovace pod názvem "SW pro řízení adresných skladů", Vám oznamuje, že na základě rozhodnutí zadavatele Vám byla přidělena uvedená zakázka.

Zakázka představuje vývoj a nasazení SW řešení pro řízení adresovatelného skladu Nákupu divize Bezděkov včetně řízení manipulace. Skladovací a manipulační prostory budou rozčleněny na zóny s různými vlastnostmi, které se dále budou členit na jednotlivá adresovatelná místa. Předpokládá se celkem cca 2000 adresovatelných míst. Systémem bude podporováno skladování v regálech i na volných plochách. Pro podporu skladových činností bude využito mobilních terminálů se snímači čárových kódů pracujících v režimu on-line v zónách pokrytých sítí WiFi a také v režimu off-line v externích skladovacích zónách. Ruční přenosné terminály budou používat skladníci-chodci, vozíkovými terminály budou vybaveny retraky.

Speciální algoritmy budou vyvinuty pro skladování a manipulaci s balíky plechu (např. možnost vrstvení), pro skladování tyčového materiálu ve skladovacích přípravcích (kozách) a pro další specifické požadavky zadavatele.

Celý systém bude plně integrován se stávajícími moduly podnikového informačního systému AZPRO. Příjem materiálu bude prováděn standardně přes modul „Nákup“, z modulu „Strojní výroba“ budou přebírány žádosti na vyskladnění materiálu a na základě těchto podkladů budou generovány příslušné požadavky na manipulace. 

Zadavatelem je požadován postupný náběh celého systému, tzn. že za plného provozu skladu budou do adresného skladu přesouvány jednotlivé skladové položky.